Våra liv, och vikingarnas

Spådom med gamla anor

Häxor, sierskor, prästinna och medium är bara samma namn för en andlig person i olika perioder i vår tid. Vår förkärlek till att ta reda på vad framtiden ger hänger kvar och ändrar form och tillvägagångssätt. Nyfikenheten att veta vad gudarna har bestämt är också en sådan sak som intresserad och fascinerar oss. Med det innebär att man går till en sierska som har en speciell kontakt med andarna, såsom de som kallades för völvorna under vikingatiden.

Ofta var det just kvinnor som ansågs ha denna speciella gåva och just spåkvinnor och häxor har under en lång period lyfts fram i berättelserna. Detta har genom tiderna varit problematiskt när häxor under en tid brändes på bål, något som tyvärr inte har upphört helt (Läs artikel om kvinnan som brändes på bål). Idag ser vi det dock på ett helt annat sätt och män kan lika väl vara siare. Men en stor skillnad från dåtiden spåkvinnor och dagens siare är varför vi söker medial vägledning, frågor som var aktuella under vikingatiden:

  • Frågor om grödor var viktiga, på denna tid var överlevnad den huvudsakliga anledningen till allt man gjorde och utan grödor var det kört. För de flesta har det handlat om att tala till gudarna som kontrollerade fruktbarheten.
  • Samhällsansvaret såg annorlunda ut och styrkan i en by var viktigare än enskilda frågor såsom hur många barn man får eller vem man ska gifta sig med som idag är en viktig fråga för många.
  • Lycka och framgång på resor som skulle utföras var en självklarhet för att resan skulle bli av. Orostecken och liknande kunde ställa in en hel resa då så mycket vägde på att det skulle gå bra.