Våra liv, och vikingarnas

Vikingen – ständigt aktuell

8 juni 793 angrep en grupp skandinaver klostret Lindisfarne i nordöstra England. Denna tidpunkt brukar betraktas som början på vikingatiden, en period som intresserar många runt om i världen även idag. Varifrån angriparna kom vet man inte, men troligast är nog att de kom från nuvarande Danmark. Å andra sidan betraktades alla de mål som talades i Skandinavien vid denna tid som dialekter av danska, så männen kan mycket väl ha kommit från de områden som vi idag kallar Sverige och Norge.

När blev vikingen populär?

Vikingarnas arv är på många sätt levande än idag. Det beror dock inte på att man i alla tider, sedan år 793, har fascinerats av dessa krigare, sjörövare och handelsmän. Snarare beror det på romantiken, den rörelse som från 1700-talets slut spred sig från de tyska småstaterna, och som skulle komma att påverka hela världen. Influerade av romantiska idéer enade sig tyskarna till ett rike, kejsardömet Tyskland. Men romantikens idéer om det heroiska förflutna och folksjälen fick många skandinaver, framför allt författare och poeter, att börja undersöka den nordiska historien. Grekerna hade sina antika filosofer, fransmännen hade gallerna, men vad hade vi i Skandinavien?

Vikingen då och idag

Jo, vi hade vikingarna. Modiga, starka män som i sina genialt konstruerade båtar seglade västerut till Island, Grönland och Newfoundland i Kanada, och österut på floderna, där de grundade Ryssland (enligt en myt) och till slut kom hela vägen till Bagdad, som de kallade Miklagård. Att vikingarna plundrade och rövade såg man inte som ett problem på 1800-talet, då man fortfarande hade en föreställning om att våldsamhet var ett tecken på styrka.

Sedan 1800-talet har vikingarna fascinerat både oss skandinaver och andra människor runt om i världen. I bokserien True Blood, som även blivit en tv-serie, förekommer till exempel vikingavampyren Erik, spelad av Alexander Skarsgård. Svenskbygderna i Minnesota i USA har fått ge namn åt delstatens lag i amerikansk fotboll, Minnesota Vikings, och det anordnas vikingafestivaler runt om i världen. Vikingarna är ständigt aktuella.